Praca przy komputerze

Coraz więcej stanowisk pracy wyposażonych jest w komputer. Najwięcej czasu przy komputerze spędzają pracownicy biurowi. Ze względu na charakter pracy przysługują im pewne przywileje. Jest to spowodowane tym, że praca przy komputerze uznawana jest za uciążliwą. Przełożony musi zatem zmniejszyć stopień uciążliwości przy zastosowaniu odpowiednich sposobów. Jednym z nich jest przerwa od pracy przy komputerze. Po każdej nieprzerwanej pracy przy komputerze pracownikowi przysługuje 5 minut przerwy.

Pracownik nie może łączyć przerw w dłuższy odpoczynek. Warto dodać, że w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę nie tylko przy komputerze, wówczas taka przerwa nie przysługuje. Taka przerwa należy się nie tylko pracownikowi, ale również praktykantom i stażystom. Ponadto pracodawca może zaproponować pracę naprzemienną. Wówczas przez określony czas pracownik wykonuje pracę przy komputerze, a następnie inny rodzaj obowiązków. Najlepiej, żeby dodatkowo nie obciążały one wzroku. Jednak nawet przy tym rozwiązaniu pracownikowi mogą przysługiwać pięciominutowe przerwy.