Procedura przyjęcia

W jaki sposób odbywa się przyjęcie kandydata w szeregi OSP? Zasadniczo wszystkie procedury przebiegają bardzo podobnie. Początkowo ochotnik musi wybrać jednostkę, w której będzie pełnił służbę. Następnie powinien wypełnić deklarację o chęci wstąpienia do OSP.

Taka deklaracja jest analizowana przez członków zarządu danej jednostki. W przypadku braku przeciwwskazań, kandydat zostaje przyjęty. Następnie ochotnik jest zapoznawany ze specyfiką pracy w OSP.

Pozostali strażacy pokazują mu sprzęt, umundurowanie. Warto nadmienić, że w przypadku służby w OSP kandydaci nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Jednakże strażacy ochotnicy mają możliwość otrzymania różnych wyróżnień w postaci np.

medali, nagród, wycieczek czy bali. Pierwszym etapem jest zazwyczaj okres kandydacki. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z tego etapu osób szczególnie zasłużonych.

Po przejściu etapu kandydackiego ochotnik wygłasza ślubowanie. Dopiero potem otrzymuje mundur i może pełnić czynności strażackie.