Strażak ochotnik

Poza Państwową Strażą Pożarną istnieje jeszcze inna jednostka, która uczestniczy w niemalże tych samych zadaniach. Jest nią Ochotnicza Straż Pożarna. Mogą się do niej zgłaszać osoby, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą kandydować do Państwowej Straży Pożarnej.

Jednakże nawet wobec ochotników istnieją pewne wymagania. Najczęściej są one uzależnione od konkretnego punktu. Ochotnicza Straż Pożarna działa na takim samym sprzęcie, co zawodowi strażacy.

Mają obowiązek uczestniczyć w różnych szkoleniach i testach, które umożliwiają sprawdzenie ich sprawności. Jest to bardzo ważne, ponieważ strażak ochotnik niejednokrotnie bierze udział w wielu profesjonalnych akcjach. Są zatem nieocenioną pomocą dla strażaków zawodowych.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej najczęściej zgłaszają się mężczyźni. Jednakże coraz częściej szeregi straży zasilają także kobiety. Wiele jednostek podaje, że co roku mają bardzo dużo chętnych.

Przyjmowane są te osoby, które posiadają nie tylko odpowiednie warunki fizyczne, ale także mają pewne cechy interpersonalne.