Zawody sportowo – pożarnicze

Praca strażaka ochotnika wiąże się nie tylko z gaszeniem pożaru i udziałem w innych akcjach ratowniczych. Dla ochotników często organizowane są zawody sportowo-pożarnicze. Są one bardzo przydatne, ponieważ umożliwiają sprawdzenie praktycznych umiejętności danej jednostki.

Dzięki temu strażacy mają większą motywację do udziału w szkoleniach. Korzyścią dla społeczeństwa jest perfekcyjnie przeprowadzona akcja. Dzięki takim zawodom, społeczeństwo ma możliwość uzyskania więcej informacji odnośnie typowych zajęć strażaków.

Na tego typu zawodach popularyzowana jest głównie wiedza odnośnie ochrony przeciwpożarowej. Korzyści są zatem obustronne. Rodzaje tego typu zawodów są bardzo zróżnicowane.

Można wyróżnić zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie czy krajowe. W zależności od rodzaju zawodów, są one organizowane z różną częstotliwością. Najczęściej jest to raz na rok lub raz na kilka lat.

Dla jednostki, która wygrała w poszczególnych zawodach z pewnością jest to prestiż. Wygrana świadczy także o najlepszym przygotowaniu do pełnienia funkcji strażaka.