Uprawnienia ochrony na imprezie masowej

Impreza masowa to wydarzenie artystyczne, rozrywkowe lub sportowe. Odbywa się w plenerze, na terenie otwartym, na hali sportowej lub w danym obiekcie.

O masowości imprezy decyduje również minimalna liczba uczestniczących w niej osób. Na organizatorze takiego wydarzenia ciążą różne obowiązki, a w tym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczącym w nim osobom oraz zapewnienie porządku publicznego w czasie trwania imprezy.

Jak uprawnienia ma ochrona na imprezie masowej?

Służby informacyjne a służby porządkowe

Na imprezie masowej powinny znaleźć się odpowiednie służby: porządkowe oraz informacyjne. Każda z tych służb ma inne uprawnienia i wynikające z nich obowiązki.

Służba informacyjna, inaczej stewarding, podlega kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, a z kolei w skład służby porządkowej, inaczej ochrony, wchodzą osoby również podlegające kierownikowi bezpieczeństwa, ale posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.

Uprawnienia służby porządkowej

Służba porządkowa ma zapewniać bezpieczeństwo podczas trwania imprezy masowej, dlatego przysługują jej następujące uprawnienia:

  • Legitymowanie uczestników imprezy w celu sprawdzenia ich tożsamości oraz potwierdzenie prawa do uczestnictwa w imprezie, poprzez sprawdzanie biletów.

  • Sprawdzanie toreb i różnego typu bagażu, by zweryfikować czy osoby nie wnoszą na teren imprezy żadnych niedozwolonych przedmiotów.
  • Wydawanie poleceń osobom zakłócającym porządek publiczny lub łamiącym regulamin wydarzenia masowego.

  • W wyjątkowych sytuacjach używanie siły fizycznej, gdy osoba stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych oraz gdy dopuszcza się zabronionych czynów.
  • Służby porządkowe mogą używać środki przymusu takie jak chwyty obezwładniające, kajdanki zakładane na ręce oraz miotacze gazu.

.