Moda

Moda dla nastolatek

Wiek dojrzewania to niewątpliwie jeden z trudniejszych etapów w życiu człowieka. Jest to bowiem okres, kiedy z dziecka stajemy się osobami dorosłymi, jednakże młodzież coraz częściej chciałaby

Strój kujawski

Kujawy niemalże od zawsze wyróżniały się na tle pozostałych obszarów Polski. Różnice te dotyczyły głównie specyficznego języka oraz kultury. Nic zatem dziwnego, że mieszkańcy

Modne licealistki

Liceum to niewątpliwie jeden z ważniejszych etapów na edukacyjnej drodze młodego człowieka, świadczy bowiem o już dokonanych pewnych wyborach i preferencjach oraz jest zwiastunem tych